Communication and Award announcement regarding the procurement- ..PRESSING MACHINE”

26.01.2016

logo nou

Project developed with grants from the Norwegian Government Norwegian Financial Mechanism 2009 -2014 through Green Industry Innovation Programme Romania

 

– Project: „Implementing superior efficiency in wood finishing,,”

– Project co-financed by Norway Grants –

Beneficiary:

Sortilemn S.A., Gherla, România

sortil

Communication and Award announcement regarding the procurement-..PRESSING MACHINE”


 

Gherla, 26.01.2016

1.Sortilemn S.A., Romanian legal entity organized and existing under the laws of Romania, headquartered in 7 Clujului Street, Postal code 405300, Gherla City, Cluj country, Romania, telephone no. 004.0264.241.717, fax no. 004.0264.243.14g, uRL www.sortilemn.ro registered at the Romanian Trade Register with no. Jl2/l45llg9l,identified by Reg. No.: RO 199745, represented by the legal representative, Mr. Ghisa Ludovic, as beneficiary in the programme developed with funds granted by the Norwegian Government under the Norwegian Financial Mechanism 2009 -2014, has completed the award of the procurement contract for a PRESSING MACHINE destined for the optimization of the company’s furniture processing value chain cofinanced through Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

Achiziţia se desfăşoară în cadrul extinderii proiectului “Implementing superior efficiency in wood finishing – Green industry Romania “, co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România şi având contract finanţare nr. MISTE – 2013/108236, cu Innovation Norway ca și operator de program. Extinderea proiectului a avut loc urmare a deciziei Innovation Norway din 16.12.2015 privind realizarea de noi activitati in cadrul proiectului mentionat.

2. Obiectul contractului: furnizarea unei Masini de presare

3. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

4. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – evaluarea a fost realizată pe baza următorilor factori de evaluare:

  • Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 40%;
  • Termen de livrare estimată a echipamentelor 50%;
  • Condiţii de garanţie, postgaranţie şi service 10%;

5.  În cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic : VECCHIATO OFFICINE MECCANICHE SRL a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 45 puncte din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.

6.  Deoarece pe parcursul procedurii de achizitie, doar compania mai sus mentionata a depus oferta si oferta a inceplinit cerintele solicitate, respectand nevoile tehnice, financiare si specifice ale Sortilemn, perioada de contestatie de 3 zile mentionata in Documentatia de atribuire nu mai este relevanta si de aceea anuntam oferta castigatoare

7. Având în vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic: VECCHIATO OFFICINE MECCANICHE SRL

8. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresele af@sortilemn.ro și mobila@sortilemn.roprin tel. la: 004.0264.241.717  sau pe fax la nr. 004.0264.243.148; persoana de contact fiind Doamnele Lazăr Alina și Diana Nistor.          

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no