Anunţ de atribuire privind achizitia unei Masini de presare

2016.02.15

logo nou

 

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România.

 

– Proiect: “Implementing superior efficiency in wood finishing “

– Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) 

 

Beneficiar:

S.C. Sortilemn S.A., Gherla, România

sortil

 

Anunţ de atribuire privind achizitia unei Masini de presare

 

Gherla, 15.02.2016

 1.  SC. Sortilemn S.A., persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla, cod poștal 405300 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/145/1991, identificată prin CUI RO 199745, reprezentată prin Reprezentantul legal, dl Ghișă Ludovic, în calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România, a finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru furnizarea unei „Masina de presare”, destinată optimizării lanțului de producție al societății.

2. Obiectul contractului: furnizarea unei Masini de presare

3. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

4. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – evaluarea a fost realizată pe baza următorilor factori de evaluare:

– Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 40%;

– Termen de livrare estimată a echipamentelor 50%;

– Condiţii de garanţie, postgaranţie şi service 10%;

5. În cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic : ORMAMACCHINE SPA ITALIA a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 50.29 puncte din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.

6. Deoarece pe parcursul procedurii de achizitie, doar compania mai sus mentionata a depus oferta si oferta a inceplinit cerintele solicitate, respectand nevoile tehnice, financiare si specifice ale Sortilemn, perioada de contestatie de 3 zile mentionata in Documentatia de atribuire nu mai este relevanta si de aceea anuntam oferta castigatoare

7. Având în vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic: ORMAMACCHINE SPA ITALIA

8. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresele af@sortilemn.ro și mobila@sortilemn.ro,  prin tel. la: 004.0264.241.717  sau pe fax la nr. 004.0264.243.148; persoana de contact fiind Doamnele Lazăr Alina și Diana Nistor.

 

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no