Informații suplimentare privind anunţul de intenţie referitor la achiziţia unei mașini de presare și a unui extractor de praf

11.01.2016

logo nou

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România

 

– Proiect“Implementing superior efficiency in wood finishing – Green industry Romania”

– Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants)

Beneficiar:

Sortilemn S.A., Gherla, România

sortil

Informații suplimentare privind anunţul de intenţie referitor la achiziţia unei mașini de presare și a unui extractor de praf

 

Gherla, 11.01.2016

1.Sortilemn S.A., persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla, cod poștal 405300 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/145/1991, identificată prin CUI RO 199745, reprezentată prin dl. Ghisa Ludovic – reprezentant legal, în calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România, organizează procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru achiziţia unei mașini de presare și a unui extractor de praf, destinate optimizării lanțului de producție al societății.

Achiziţia se desfăşoară în cadrul extinderii proiectului “Implementing superior efficiency in wood finishing – Green industry Romania “, co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România şi având contract finanţare nr. MISTE – 2013/108236, cu Innovation Norway ca și operator de program. Extinderea proiectului a avut loc urmare a deciziei Innovation Norway din 16.12.2015 privind realizarea de noi activitati in cadrul proiectului mentionat.

1. Obiectul contractului: Achiziție echipamente pentru optimizare linie producție, respectiv:

– Masina de presare (ce are in componenta instalatie de intindere clei si un mixer pentru clei)
 Extractorul de praf ( exhaustarea) (ce are in component o statie de lucru exhaustare si o statie de lucru pentru slefuire intermediara precum si partea de tevi, conducte si fitinguri)

La punctual 6 aducem următoarele completări:

6. Valoarea estimată achiziție: 154.00 Euro, din care:

  • 1x masina de presare (compusa din instalatie de intindere clei si un mixer pentru clei) – 75.000 Euro
  • 1x presă statie de exhaustare compusa din o statie de lucru exhaustare si o statie de lucru pentru slefuire intermediara precum si partea de tevi, conducte si fitinguri – 79.000 Euro

8. *Se admite ofertarea pentru unul din echipamente (masina de presare sau presă statie de exhaustare) de către fiecare ofertant sau pentru ambele echipanmente, masina de presare sau presă statie de exhaustare – de către un ofertant cu condiția precizării exprese a formularului de propunere tehnică și financiară din care să reiasă îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice și a specificațiilor pentru oferta de preț pentru masina de presare sau presă statie de exhaustare fie pentru ambele echipamente.
În situația în care un ofertant va oferta pentru ambele echipamente este necesar să prezinte două oferte financiare respectiv două oferte tehnice pentru fiecare din cele două echipamente
Ca urmare a desfășurării procedurii de atribuire se va încheia câte un contract de furnizare pentru fiecare echipament în parte
Criteriile de calificare și selecție precum și modelul general de contract este valabil pentru ambele echipamente.

12. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, începând cu data de 11.01.2016 vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresele af@sortilemn.ro și scaune@sortilemn.ro,  prin tel. la: 004.0264.241.717  sau pe fax la nr. 004.0264.243.148; persoana de contact fiind Doamnele Lazăr Alina și Maria Dumitrache

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no