I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Sortilemn SA, cu sediul în Gherla, Str. Clujului Nr.7,  în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.sortilemn.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
În calitate de vizitator al Site-ului, Sortilemn va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării
În calitate de vizitator al Site-ului, Sortilemn prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Sortilemn, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Sortilemn de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, Sortilemn va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Sortilemn va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Sortilemn pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Sortilemn poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Sortilemn în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului;
– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Sortilemn prin intermediul Site-ului;
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Sortilemn nu pot fi transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Sortilemn, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Sortilemn cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Sortilemn a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

(i) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii) în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii) în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
(iv) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(v) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
(vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Sortilemn să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

(i )persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
(ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
(iv) persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv

(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Sortilemn către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

(i)în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al [deținătorul website-ului] sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Sortilemn poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
(ii)în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gdpr [ at ] sortilemn [ dot ] ro.

VIII. Datele colectate folosind cookies (Cookie Policy)

Ce sunt cookie-urile?
Rolul lor esențial este să creeze utilizatorilor site-ului o experiență de navigare mai facilă, mai utilă și mai placută, prin transmiterea de feedback către proprietarii site-urilor asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor (de către utilizatori). De asemenea, unele cookies pot fi folosite pentru reamintire sau pentru personalizarea și targetarea reclamei.
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe terminalul utilizatorului (de ex. computerul, telefonul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul). Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome etc.) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Ce tipuri de cookie-uri folosim?
Folosim 3 tipuri de cookie-uri:

1. Cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului. Acest tip de Cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: personalizarea anumitor setări (limba). Pentru acest tip de cookie-uri nu este nevoie de exprimarea consimțământului.

2. Cookie-uri de statistici anonime. Aceste cookie-uri ajută la transmiterea de informații către Google Analytics cu privire la experiența și comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru. Datele colectate folosind cookie-urile de Google Analytics, care rulează automat pe site-ului nostru, sunt date anonimizate care nu duc la identificarea persoanelor. Pentru acest tip de cookie-uri nu este nevoie de exprimarea consimțământului.

3. Cookie-uri de personalizare a publicității și de reamintire. Acest tip de cookie-uri captează date cu caracter personal și activarea lor pe website-ul nostru presupune acordarea consimțământului prealabil. Aceste Cookie-uri se folosesc și pentru a targeta și/sau personaliza publicitatea online și sunt de obicei generate de programele de publicitate și reamintire aparținând unor terțe părți.

Puteți decide ștergerea cookie-urilor sau oprirea scrierii lor, folosind setările browserului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite parți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre.

Cookies
În funcție de tipul de cookie, datele captate de către acestea au durate diferite de păstrare, care variază astfel:

– Păstrare date doar pe parcursul vizitei utilizatorului

– Păstrare date pe o perioadă de câteva zile (spre exemplu, pentru a nu afișa anumite elemente din site, pop-up-uri, alerte, decât o dată la câteva zile, nu la fiecare accesare a site-ului)

– Păstrare date pe o perioadă mai lungă de timp (cum este cazul datelor anonime captate de către Google Analytics)

Dacă vreți să aflați mai multe informații despre Cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

– Microsoft Cookies guide

– All About Cookies

– http://www.youronlinechoices.com/ro/