Anunț de presă – Anunt de intentie privind achizitia unei linii de finisare complete

08/14

Anunt de intentie privind achizitia unei linii de finisare complete
Proiect: „Implementing superior efficiency in wood finishing”

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România.

– Proiect: Implementing superior efficiency in wood finishing 

– Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) 

 

Beneficiar:

S.C. Sortilemn S.A., Gherla, România

 

Anunţ de intenţie privind achiziţia unei linii de finisare complete

 

Gherla, 25.08.2014

 1. SC. Sortilemn S.A., persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla, cod poștal 405300 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/145/1991, identificată prin CUI RO 199745, reprezentată prin Reprezentant Legal Dl. Ghișa Ludovic, în calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România, organizează procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru furnizarea unei linii complete de finisare, destinată optimizării lanțului de producție al societății.

2.Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului “Implementing superior efficiency in wood finishing“co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România şi având contract finanţare nr. MISTE – 2013/108236, cu Innovation Norway ca și operator de program.

3.Obiectul contractuluifurnizarea unei linii de finisare complete, cu următoarele componente:

– Transportor alimentare

– Mașină cu Spray

– Tunel de uscare cu jet

– Tunel UV de uscar

– Bandă transportoare de răcire

– Sistem de întoarcere 180 grade

– Unitate de curățare

 

Mai mult decât atât, toate echipamentele auxiliare și suplimentare, precum și serviciile conexe și asistența tehnică pentru instalare, punerea în funcțiune și exploatarea automată corespunzătoare vor face obiectul prezentei licitații.

 

4. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

5. Locaţia contractului: locaţia Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla

6. Tipul contractuluicontract de furnizare

7. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării conform clauzelor contractuale

8. Valoarea estimată509.369,86 fara TVA

9. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – evaluarea urmând a fi realizată pe baza următorilor factori de evaluare:

– Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 40%;

– Termen de livrare estimată a echipamentelor 40%;

– Condiţii de garanţie, postgaranţie şi service 20%;

10. Data şi ora limită de depunere a ofertei09.2014, 12:00

11. Data şi ora deschiderii ofertelor09.2014, 15:00

12. Adresa la care se transmit oferteleadresa Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla

13. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire (incluzând documentaţia în format electronic) este disponibilă începând cu data de 08.2014 la locaţia Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla. La solicitarea dvs. documentaţia de atribuire se va putea obţine şi prin e-mail în format electronic.

14. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, începând cu data de08.2014 vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresele af@vechi.sortilemn.ro și mobila@vechi.sortilemn.ro,  prin tel. la: 004.0264.241.717  sau pe fax la nr. 004.0264.243.148; persoana de contact fiind Doamnele Lazăr Alina și Diana Nistor.

 

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Cererea dvs. este variată?
Nicio problemă, suntem flexibili.