Anunț de presă – Anunt de intentie Sortilemn

06/15

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România

 

Proiect: “Greening the process flow for molded elements at Sortilemn

 – Green industry Romania

 –  Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) 

 

Beneficiar:

Sortilemn S.A., Gherla, România

 

Anunţ de intenţie privind achiziţia unui CNC si a unui Robot de pulverizat cu sistem de uscare UV si unitate de control

 

Gherla, 22.06.2015

S.C. Sortilemn S.A., persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla, cod poștal 405300 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/145/1991, identificată prin CUI RO 199745, reprezentată prin dl. Ghisa Ludovic – reprezentant legal, în calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România, organizează procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru achiziţia unui CNC si a unui Robot de pulverizat cu sistem de uscare UV si unitate de control,  destinate optimizării lanțului de producție al societății.

Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului Greening the process flow for molded elements at Sortilemn– Green industry Romania  “co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România şi având contract finanţare nr. MISTE – 2014/113360, cu Innovation Norway ca și operator de program.

1. Obiectul contractului: Achiziție echipamente pentru modernizare linie producție, defalcat pe 2 loturi, respectiv:

  • furnizarea unei masini cu comanda numerica (CNC ) – Lot1
  • furnizarea unui robot de spreiere cu sistem de uscare UV si unitate de control – Lot 2

Agenții economici participanți vor putea transmite oferte pentru fiecare lot în parte, urmând să se încheie câte un contract de furnziare pentru fiecare lot în parte.

2. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

3. Locaţia contractului: locaţia Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla

4. Tipul contractuluicontract de furnizare

5. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării conform clauzelor contractuale

6. Valoarea estimată achiziție: 508. 790 Euro, din care:

– Lot1-Mașină cu comandă numerică CNC: 335.000 EUR

– Lot2-Robot de pulverizare: 173. 790 EUR

7. Criteriu de atribuire:Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – evaluarea urmând a fi realizată pe baza următorilor factori de evaluare:

– Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 40%

– Termen de livrare estimată a echipamentelor 40%

– Condiţii de garanţie, postgaranţie şi service 20%;

8. Data şi ora limită de depunere a ofertei:15.07.2015, ora 12:00 

9. Data şi ora deschiderii ofertelor:15.07.2015, 13:00

10. Adresa la care se transmit oferteleadresa Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla

11. Limba ofertei: Limba engleza

12. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire (incluzând documentaţia în format electronic) este disponibilă începând cu data de 22.06.2015 la locaţia Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla. La solicitarea dvs. documentaţia de atribuire se va putea obţine şi prin e-mail în format electronic.

13. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, începând cu data de 22.06.2015 vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresele af@vechi.sortilemn.ro și scaune@vechi.sortilemn.ro,  prin tel. la: 004.0264.241.717  sau pe fax la nr. 004.0264.243.148; persoana de contact fiind Doamnele Lazăr Alina și Maria Dumitrache

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Cererea dvs. este variată?
Nicio problemă, suntem flexibili.