Anunț de presă – Anunţ de atribuire privind achiziţia unui Robot de pulverizat cu sistem de uscare UV si unitate de control

07/15

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegieiprin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România

 

Proiect: “Greening the process flow for molded elements at Sortilemn

– Green industry Romania

– Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants)

 

Beneficiar:

Sortilemn S.A., Gherla, România

Anunţ de atribuire privind achiziţia unui Robot de pulverizat cu sistem de uscare UV si unitate de control

 

Gherla, 17.07.2015

1.S.C. Sortilemn S.A., persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla, cod poștal 405300 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/145/1991, identificată prin CUI RO 199745, reprezentată prin Reprezentantul legal, dl Ghișă Ludovic, în calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România, a finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru furnizarea unui Robot de pulverizat cu sistem de uscare UV si unitate de control

2.Obiectul contractului: furnizarea unui Robot de pulverizat cu sistem de uscare UV si unitate de control

3.Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

4.Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – evaluarea a fost realizată pe baza următorilor factori de evaluare:
– Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 40%;
– Termen de livrare estimată a echipamentelor 40%;
– Condiţii de garanţie, postgaranţie şi service 20%;

5.În cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic : EPISTOLIO SRL a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 88 puncte din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie, fiind de altfel singura oferta depusa

6.Având în vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic: EPISTOLIO SRL

7.Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresele af@vechi.sortilemn.ro și scaune@vechi.sortilemn.ro prin tel. la: 004.0264.241.717 sau pe fax la nr. 004.0264.243.148; persoana de contact fiind Doamnele Lazăr Alina și Dumitrache Maria.

Cererea dvs. este variată?
Nicio problemă, suntem flexibili.