Cresterea eficientei energetice a companiei SC Sortilemn SA prin reducerea consumurilor energetice existente si viitoare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Programul Operațional Infrastructură Mare [2014-2020].
Valoarea totală a proiectului: 19.626.329 lei
2010

Cofinațat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, proiectul ”Centrala de cogenerare cu funcționare pe biomasă” a constat principal în instalarea și punerea în funcție a unui cazan cu ulei termic cu funcționare pe biomasă, dar și a unui turbogenerator tip ORC (Organic Rankine Cycle – Ciclu Rankine cu lichide organice). Pe lângă aceasta, au fost adăugate și toate echipamentele și instalaíile auxiliare necesare pentru funcționarea automată.

Cererea dvs. este variată?
Nicio problemă, suntem flexibili.