Anunț de presă – Intenţie privind achizitia unei masini de presare si a unui extractor de praf – „Realocare fonduri – Implementing superior efficiency in wood finishing”

01/16

 

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România

 

– Proiect“Implementing superior efficiency in wood finishing – Green industry Romania”

– Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants)

Beneficiar:

Sortilemn S.A., Gherla, România

Informații suplimentare privind anunţul de intenţie referitor la achiziţia unei mașini de presare și a unui extractor de praf

 

Gherla, 02.02.2016

1.Sortilemn S.A., persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla, cod poștal 405300 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/145/1991, identificată prin CUI RO 199745, reprezentată prin dl. Ghisa Ludovic – reprezentant legal, în calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România, organizează procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru achiziţia unei mașini de presare, destinate optimizării lanțului de producție al societății.

Achiziţia se desfăşoară în cadrul extinderii proiectului “Implementing superior efficiency in wood finishing – Green industry Romania “, co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România şi având contract finanţare nr. MISTE – 2013/108236, cu Innovation Norway ca și operator de program. Extinderea proiectului a avut loc urmare a deciziei Innovation Norway din 16.12.2015 privind realizarea de noi activitati in cadrul proiectului mentionat.

1. Obiectul contractului: Achiziție echipamente pentru optimizare linie producție, respectiv:

Masina de presare (ce are in componenta instalatie de intindere clei si un mixer pentru clei)

2. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

3. Locaţia contractului: locaţia Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla

4. Tipul contractului: contract de furnizare

5. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării conform clauzelor contractuale

6. Valoarea estimată achiziție: 75.000 Euro, din care:

7.  Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – evaluarea urmând a fi realizată pe baza următorilor factori de evaluare:

  • Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 40%;
  • Termen de livrare estimată a echipamentelor 50%;
  • Condiţii de garanţie, postgaranţie şi service 10%;

8.  Data şi ora limită de depunere a ofertei: 12.02.2016, ora 13:00

9.  Data şi ora deschiderii ofertelor: 12.02.2016, ora 14:00

10. Adresa la care se transmit ofertele: adresa Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla

11. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire (incluzând documentaţia în format electronic) este disponibilă începând cu data de 02.02.2016 la locaţia Beneficiarului din România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla. La solicitarea dvs. documentaţia de atribuire se va putea obţine şi prin e-mail în format electronic.

12. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, începând cu data de 02.02.2016 vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresele af@sortilemn.ro și scaune@sortilemn.ro,  prin tel. la: 004.0264.241.717  sau pe fax la nr. 004.0264.243.148; persoana de contact fiind Doamnele Lazăr Alina și Maria Dumitrache

 

Cererea dvs. este variată?
Nicio problemă, suntem flexibili.